Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Списак јавнобележничких канцеларија у Крушевцу

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Дубравка Шокорац - јавни бележник
Танаска Рајића 18
37000 Крушевац
037 44 44 88

Негован Антић - јавни бележник
Танаска Рајића 18
37000 Крушевац
037 350 20 65

Владимир Стевовић - јавни бележник
Обилићева 4
37000 Крушевац
037 35 00 200