Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Контакт

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Седиште Вишег суда у Крушевцу

Трг косовских јунака 3
37000 Крушевац
Република Србија

Судска управа: 037 413 668

Председник Вишег суда у Крушевцу
Катарина Бошковић - 037 413 668

Секретар Вишег суда у Крушевцу
Катарина Костић Марковић - 037 413 671

Управитељ писарнице суда
Ружа Ивановић - 037 413 678

Шеф рачуноводства Вишег суда у Крушевцу
Зорица Рилак - 037 413 648

Факс: 037 429 589

ПИБ: 106399107
Матични број: 17772953

Радно време суда: од 7.30 до 15.30 часова

Адреса за пријем електронских поднесака: uprava@ks.vi.sud.rs