Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Годишњи распоред послова Вишег суда у Крушевцу за 2018. годину

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Уторак, 28. Новембар 2017. - 13:00

Ha основу члана 34. Закона о уређењу судова ("Службени гласник PC" бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16) и члана 45, 46, 47. и 48. Судског пословника ("Службени гласник PC" бр.110/09, 70/11, 19/12, 89/13 и 96/13, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15-испр.39/16, 56/16 и 77/16) у вези са чланом 23. став 1. Закона о судијама ("Службени гласник PC" бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 32/14, 111/14, 117/14, 40/15 и 63/15-Одлука УС, 106/15, 63/16-Одлука УС и 47/17), no прибављеном мишљењу свих судија на седници одржаној 16.11.2017. године, председница Вишег суда у Крушевцу, Катарина Бошковић, донела je и на седници свих судија одржаној 29.11.2017.године, саопштила Годишњи распоред послова вишег суда у крушевцу за 2018. годину.