Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Адвокат/и по службеној дужности у предметима