Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Драган Јелић

Предмети по службеној дужности

Р. бр. Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1 К бр. 42/17 Четвртак, 18. Јануар 2018. Prihvatio VII Су 41-1/18 Драгана Максимовић