Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Адвокати по службеној дужности

Р. бр. Број предмета Адвокат/и Датум позивања Прихваћен / Одбијен Решење суда Судија у предмету Додатне информације
8 Ким бр. 14/18 Миладиновић Милош Понедељак, 07. Мај 2018. Prihvatio Ким 14/18 Гордана Петровић бранилац мал.Ралић Марка
7 Ким бр. 32/17 Бојан Јовановић Понедељак, 16. Април 2018. Prihvatio Ким 32/17 Гордана Петровић бранилац мал.Раду Стефана
6 Ким бр. 35/17 Лепосава Радовановић Понедељак, 26. Март 2018. Prihvatio Ким 35/2017 Гордана Петровић бранилац мал.Урошевић Младена
5 Ким бр. 15/18 Марко Бекчић Понедељак, 26. Март 2018. Prihvatio Ким 15/18 Гордана Петровић бранилац мал.Станојевић Кристијана
4 Ким бр. 10/18 Виолета Миленковић Понедељак, 26. Март 2018. Prihvatio Ким 10/18 Гордана Петровић бранилац мал.Маринковић Игора
3 К бр. 37/17 Гордијана Анђелић Бинић Четвртак, 01. Март 2018. Prihvatio VII Су 41-2/18 Добрила Правдић нема податка
2 Ким бр. 8/18 Часлав Радуловић Четвртак, 01. Фебруар 2018. Prihvatio Kим бр. 8/18 Гордана Петровић бранилац мал.Веселовић Петра
1 К бр. 42/17 Драган Јелић Четвртак, 18. Јануар 2018. Prihvatio VII Су 41-1/18 Драгана Максимовић нема податка

Pages