Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Адвокати по службеној дужности

Р. бр. Број предмета Адвокат/и Датум позивања Прихваћен / Одбијен Решење суда Судија у предмету Додатне информације
1 Ким бр. 23/18 Драгана Ћирковић Уторак, 07. Август 2018. Prihvatio Kim.br.23/18 Гордана Петровић branilac mal.Denisa
2 Ким бр. 26/18 Бојан Богдановић Уторак, 07. Август 2018. Prihvatio Kim.br.26/18 Гордана Петровић бранилац мал.Николић Матеје
3 Ким бр. 26/18 Ивана Ивановић Уторак, 07. Август 2018. Prihvatio Kim.26/18 - branilac mal.Đidića Гордана Петровић нема податка
4 Ким бр. 21/18 Тамара Алексић Уторак, 24. Јул 2018. Prihvatio нема податка Гордана Петровић бранилац мал. Петровић Немање
5 Ким бр. 21/18 Бошко Бекчић Уторак, 24. Јул 2018. Prihvatio нема податка Гордана Петровић бранилац мал. Боровић Мирослава
6 Ким бр. 12/18 Страхиња Ристић Понедељак, 11. Јун 2018. Prihvatio нема податка Гордана Петровић нема податка
7 Ким бр. 20/18 Бранко Панић Понедељак, 28. Мај 2018. Prihvatio Ким 20/18 Гордана Петровић нема податка
8 Км бр. 11/18 Зоран Цветковић Четвртак, 17. Мај 2018. Prihvatio Км бр. 11/18 Гордана Петровић пун.ошт.мал. Јелене Брандић
9 Кв бр. 62/18 Градимирка Јовановић Понедељак, 14. Мај 2018. Prihvatio VII Су 41-3/18 Драгана Максимовић нема податка
10 Ким бр. 18/18 Јелена Ристић Понедељак, 07. Мај 2018. Prihvatio Kим 18/18 Гордана Петровић нема податка
11 Ким бр. 16/18 Виолета Миленковић Понедељак, 07. Мај 2018. Prihvatio Kим 16/18 Гордана Петровић нема податка
12 Ким бр. 18/18 Марко Минић Понедељак, 07. Мај 2018. Prihvatio Kим 18/18 Гордана Петровић мал. Радовановић Данијел
13 Ким бр. 18/18 Војкан Милићевић Понедељак, 07. Мај 2018. Prihvatio Kим 18/18 Гордана Петровић нема податка
14 Ким бр. 14/18 Миладиновић Милош Понедељак, 07. Мај 2018. Prihvatio Ким 14/18 Гордана Петровић нема податка
15 Ким бр. 32/17 Бојан Јовановић Понедељак, 16. Април 2018. Prihvatio Ким 32/17 Гордана Петровић нема податка
16 Ким бр. 35/17 Лепосава Радовановић Понедељак, 26. Март 2018. Prihvatio Ким 35/2017 Гордана Петровић нема податка
17 Ким бр. 15/18 Марко Бекчић Понедељак, 26. Март 2018. Prihvatio Ким 15/18 Гордана Петровић нема податка
18 Ким бр. 10/18 Виолета Миленковић Понедељак, 26. Март 2018. Prihvatio Ким 10/18 Гордана Петровић нема податка
19 К бр. 37/17 Гордијана Анђелић Бинић Четвртак, 01. Март 2018. Prihvatio VII Су 41-2/18 Добрила Правдић нема податка
20 Ким бр. 8/18 Часлав Радуловић Четвртак, 01. Фебруар 2018. Prihvatio Kим бр. 8/18 Гордана Петровић нема податка

Pages