Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Адвокати по службеној дужности

Р. бр. Број предмета Адвокат/и Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда (уколико је прихватио) Судија у предмету
1 Ким бр. 12/18 Страхиња Ристић Понедељак, 11. Јун 2018. Прихватио-ла н/п Гордана Петровић
2 Ким бр. 20/18 Бранко Панић Понедељак, 28. Мај 2018. Прихватио-ла Ким 20/18 Гордана Петровић
3 Км бр. 11/18 Зоран Цветковић Четвртак, 17. Мај 2018. Прихватио-ла Км бр. 11/18 - пун. ошт. мал. Гордана Петровић
4 Кв бр. 62/18 Градимирка Јовановић Понедељак, 14. Мај 2018. Прихватио-ла VII Су 41-3/18 Драгана Максимовић
5 Ким бр. 18/18 Марко Минић Понедељак, 07. Мај 2018. Прихватио-ла Kим 18/18 - мал. Радовановић Данијел Гордана Петровић
6 Ким бр. 18/18 Војкан Милићевић Понедељак, 07. Мај 2018. Прихватио-ла Kим 18/18 Гордана Петровић
7 Ким бр. 14/18 Миладиновић Милош Понедељак, 07. Мај 2018. Прихватио-ла Ким 14/18 Гордана Петровић
8 Ким бр. 18/18 Јелена Ристић Понедељак, 07. Мај 2018. Прихватио-ла Kим 18/18 Гордана Петровић
9 Ким бр. 16/18 Виолета Миленковић Понедељак, 07. Мај 2018. Прихватио-ла Kим 16/18 Гордана Петровић
10 Ким бр. 32/17 Бојан Јовановић Понедељак, 16. Април 2018. Прихватио-ла Ким 32/17 Гордана Петровић
11 Ким бр. 10/18 Виолета Миленковић Понедељак, 26. Март 2018. Прихватио-ла Ким 10/18 Гордана Петровић
12 Ким бр. 35/17 Лепосава Радовановић Понедељак, 26. Март 2018. Прихватио-ла Ким 35/2017 Гордана Петровић
13 Ким бр. 15/18 Марко Бекчић Понедељак, 26. Март 2018. Прихватио-ла Ким 15/18 Гордана Петровић
14 К бр. 37/17 Гордијана Анђелић Бинић Четвртак, 01. Март 2018. Прихватио-ла VII Су 41-2/18 Добрила Правдић
15 Ким бр. 8/18 Часлав Радуловић Четвртак, 01. Фебруар 2018. Прихватио-ла Kим бр. 8/18 Гордана Петровић
16 К бр. 42/17 Драган Јелић Четвртак, 18. Јануар 2018. Прихватио-ла VII Су 41-1/18 Драгана Максимовић