Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Адвокати по службеној дужности

Р. бр. Број предмета Адвокат/и Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда (уколико је прихватио) Судија у предмету
1 Ким бр. 32/17 Бојан Јовановић Понедељак, 16. Април 2018. Прихватио-ла Ким 32/17 Гордана Петровић
2 Ким бр. 10/18 Виолета Миленковић Понедељак, 26. Март 2018. Прихватио-ла Ким 10/18 Гордана Петровић
3 Ким бр. 35/2017 Лепосава Радовановић Понедељак, 26. Март 2018. Прихватио-ла Ким 35/2017 Гордана Петровић
4 Ким бр. 15/18 Марко Бекчић Понедељак, 26. Март 2018. Прихватио-ла Ким 15/18 Гордана Петровић
5 К бр. 37/17 Гордијана Анђелић Бинић Четвртак, 01. Март 2018. Прихватио-ла VII Су 41-2/18 Добрила Правдић
6 Ким бр. 8/18 Часлав Радуловић Четвртак, 01. Фебруар 2018. Прихватио-ла Kим бр. 8/18 Гордана Петровић
7 К бр. 42/17 Драган Јелић Четвртак, 18. Јануар 2018. Прихватио-ла VII Су 41-1/18 Драгана Максимовић